Utvecklade medium bör fortsätta stretcha sitt mediumskap – Katarina Lövelius

Det är absolut av vikt att sitta i energin och själv bli vägledd av sina egna guider och mästare. Men det är väldigt viktigt att se vad andra har kommit fram till i sina egna utvecklingar och kunna dela med sig till andra kollegor om olika tekniker. Vi lär av varandra även i vår fysiska värld. Därför anser jag att nr 11 i Mediumförbundets etiska riktlinjer är extra viktigt ” Jag kommer kontinuerligt vidareutbilda/vidareutveckla mig inom det andliga/mediala området.”

Vad är spiritual emergency eller andlig kris? – Mikael Ek

Ett andligt uppvaknande kan vara alldeles underbart eller otroligt skrämmande, beroende på den andliga förståelsen, hur snabbt det går och intensiteten i upplevelsen. Att plötsligt och omvälvande öppna sig mot okända dimensioner och krafter kan vara ångestframkallande. Men det är också något som många av oss längtar efter för att vi vill förändra våra liv och utvecklas