Aktuellt

Mediumförbundets inplanerade möten, samtalskvällar och andra event för medlemmar.
Mediumförbundets möten spelas inte in, då vi följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i nu läget kan vi inte uppfylla dessa krav.
Se mer info här https://www.remm.se/…/06/QA_GDPR_digitala_moten_REMM.pdf

10 maj 2022
Samtalskväll om bemötande. Kvällen handlar dels om vad vi bör tänka på i bemötandet av kunder och dels om hur vi bemöter varandra i branschen. Lever vi som vi lär? Kan vi lyfta branschen och skapa god kåranda genom att lyfta varandra? Kl 19.00-20.30 på Zoom. Inbjudan till mötet skickas på mail till dig som är medlem i förbundet. Välkommen!

23 september 2022
Samtalslunch – Andlig aktivitet, spökerier och demonologi.
Vi bjuder in medlemmar för att diskutera kring detta ämne och för att lyfta fram information, kunskap och hur olika vi ser på detta i branschen. Kl 12-13.30 på Zoom. Inbjudan till mötet skickas på mail till dig som är medlem i förbundet. Välkommen!

20 Oktober 2022
Samtalskväll – Kritik och skepticism.
Vi bjuder in medlemmar för att diskutera kring detta ämne, och hur vi kan bemöta detta på bästa sätt. Kl 19-20.30 på Zoom. Inbjudan till mötet skickas på mail till dig som är medlem i förbundet. Välkommen!