Aktuellt

Mediumförbundets inplanerade möten, samtalskvällar och andra event för medlemmar.
Mediumförbundets möten spelas inte in, då vi följer den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i nu läget kan vi inte uppfylla dessa krav.
Se mer info här: Frågor och svar om GDPR och digitala möten

Tisdag 28 mars
Samtalslunch – Gästföreläsare Sara Duppils, forskare i religionspsykologi. Tema: Nyspiritism.
Kl. 12:00-13:30 på Zoom. Inbjudan till mötet skickas på mail till dig som är medlem i förbundet. Välkommen!

Torsdag 30 mars
Mediumförbundets årsmöte 2023
Årsmötet kommer genomföras kl. 18:00 via digitalt via Zoom, och inbjudan till årsmötet skickas via mail till samtliga medlemmar.

Onsdag 12 april
Samtalslunch – Gästföreläsare Torbjörn Sassersson, Newsvoice, fd. Soultravel Magazine, Remote viewer, naturvetare m.m.
Kl. 12:00-13:30 på Zoom. Inbjudan till mötet skickas på mail till dig som är medlem i förbundet. Välkommen!

Onsdag 10 Maj
Samtalslunch – Hur man bemöter kunder i sorg och psykisk ohälsa.
Vi bjuder in medlemmar för att få en presentation och diskutera kring detta ämne.
Kl. 12-13.30 på Zoom. Inbjudan till mötet skickas på mail till dig som är medlem i förbundet. Välkommen!

Sep/okt (datum meddelas senare)
Samtalslunch – Om Spiritualism och de 7 principerna.
Vi bjuder in medlemmar för att få en presentation och diskutera kring detta ämne.
Inbjudan till mötet skickas på mail till dig som är medlem i förbundet.
Välkommen!