Kvalitet på mediala tjänster

Allmänt ska medium med god kvalitet kunna ge verifierbar information d.v.s. information som går att bekräfta. Det ska vara information som mediet inte haft kännedom om sedan tidigare.

Ett medium som arbetar med anhöriga på andra sidan bör ge information om andekontakten som går att verifiera eller kolla upp i efterhand.

Ett spiritualistiskt medium har lite högre krav på sig när det gäller bevisföring. Informationen om andekontakten ska gärna vara specifik och inte allmängiltig.

En psychic med bra kvalitet ska kunna ge information om kunden som mediet inte kände till innan. De bör även kunna ge information om kundens nuvarande livssituation.

Senast uppdaterad 2021-06-10
Copyright: Mediumförbundet