Mediala och Andliga tjänster

Vi har delat in vanliga mediala och andliga tjänster i olika kategorier:

  1. Medium
  2. Healers
  3. Andliga terapeuter
  4. Coacher
  5. Övriga andliga utövare
  • MEDIUM

Spiritualistiskt medium – har kontakt med anhöriga från andra sidan med fokus på bevisföring. Ett spiritualistiskt medium arbetar även enligt de sju spiritualistiska principerna.
I engelskspråkiga länder brukar man även kalla sig ”Evidential medium” när man som medium lägger stor vikt vid signifikant och verifierbar information.

Medium – har kontakt med anhöriga från andra sidan, men behöver inte förklara sig Spiritualistiskt och kan som exempel använda andra mediumistiska tekniker än de som lärs ut via den kunskapstradition som vilar på spiritualistisk grund, t.ex. de spiritistiska.

Psychic – medial och andlig vägledning genom att läsa av klientens energier och aura. En Psychic känner av och talar om sin klient, och inte om döda anhöriga till klienten.

Ett enkelt sätt att förstå skillnaden mellan ett Medium och en Psychic är detta – beskrivs avlidna, nära och kära i Andevärlden så är det ett Medium som jobbar. Är det däremot en fysiskt levande person som läses av, en sk. reading, så är det en Psychic som arbetar.

En del psychics kan även hitta borttappade föremål och fjärrskåda.

Enligt betrodda lärare inom SNU, Spiritualist National Union är det tillrådligt att enbart kalla sig Psychic, istället för Psychic Medium. Man är antingen Medium eller Psychic eller så är man både och. Men man är inte ett Psychic Medium, för när man lägger ihop begreppen, såsom många gör, blir det en förvillande kombination som kan liknas vid tautologi, men innebär egentligen att man sätter samman två begrepp som har olika innebörd. Har man använt ordet Psychic så behövs inte tillägget Medium, det fyller ingen funktion, och för att bidra till att fler förstår distinktionen mellan Medium och Psychic är det välbetänkt att använda det såhär.

Psychic är en engelsk term och det saknas ett bra svenskt uttryck som motsvarar Psychic.
Den svenska översättningen kan bli psykism, synsk, intuitiv eller psykiskt medial.
Begreppet betyder psykisk förmåga och kan inbegripa intuition, klärvoajans och telepati. Utan att för den skull involvera andekontakt och beskrivning av avlidna, nära och kära.

Änglamedium – förmedlar budskap från änglar, mästare och guider.

Tarotläggare – vägleder genom att använda tarotkort (en form av psychic).

Esoterisk rådgivare – ger svar på frågor klienten behöver för sin andliga, personliga och mediala utveckling genom att vandra genom olika dimensioner.

Spiritual assessment (Andlig vägledning) – är främst avsedd för klienter som själva håller på att utveckla sina andliga förmågor. Mediet hjälper då klienten att hitta rätt potential, talang, fokus och syfte. Ofta är mediet ett spiritualistiskt medium med längre erfarenhet.

Sierska – ger klienten en helhetsbild av sin situation som kopplar ihop kropp, själ och ande. Klienten väljer sedan själv hur den ska agera för att skapa det liv den vill ha. Detta är inte en spådom enligt gammal tradition som förutsäger framtiden.

  • HEALERS

Andlig healer
Transhealer
Reiki healer
Shamansk healer
Vittidshealer
Magnified healer
Aurahealer
Chakrahealer
Kristallhealer
Övriga healer

  • ANDLIGA TERAPEUTER

NLP
Rosenmetoden
RealEase-metoden
Aromaterapi
Hypnos
Regressionsterapi
Övriga andliga terapiformer

  • COACHER

Andlig coach
Livscoaching
Medial coaching
Övrig coaching

  • ÖVRIGA ANDLIGA UTÖVARE

Astrologer
Yogalärare eller yogautövare
Mindfulness
Meditation
Vit magi
Andliga författare
Kroppsterapeuter
Själavårdare
Alternativbehandlare

Andliga försäljare: försäljare av andliga böcker, kristaller och stenar, trummor, rökelser, änglar, oljor, tarotkort m.m.

Andliga hantverkare: hantverk av diverser andliga föremål såsom tavlor, oljor, trummor, skallror, tarotkort m.m.

VI TAR AVSTÅND FRÅN:

Falska och negativa spådomar och förutsägelser

Vi är medvetna om forskningsförsök på prekognition och presentiment (föraning, förkännande, varsel) som givit positiva värden som talar för människors förmåga till föraningar och intuitiva känslor för framtiden.

I ett klientsammanhang mellan Medium och Sitter vill vi dock påpeka att det är vanskligt att uttala sig om framtiden, då den ännu inte existerar. Hur framtiden blir avgör personen själv och vi människor har eget ansvar och fri vilja.

OBS! Det är skillnad på spådom och sierskor. Se information om sierskor ovan under medium.
I USA och Storbritannien kan det bli föremål för åtal om en Psychic gjort uttalanden om framtiden som sedan inte visar sig stämma.

Det är oetiskt att spå om framtid, om man kommer få barn eller barnbarn, om saker som kommer att hända långt in i framtiden, om negativa saker, sjukdomar, olyckor osv. Samt att spådom, om den slår in, sällan går att skilja från en självuppfyllande profetia.  Många som hört utlåtanden och spådomar om framtiden har upplevt att det inverkat negativt på dem. De har känt sig styrda av detta. Spiritualismen avråder spådomar på mycket goda och genomtänkta grunder.

Svart magi / Voodoo / Förbannelse /Exorcism och demonutdrivning

Ockerpriser – högt pris som begärs för någon vara, tjänst, lån etc, där säljaren utnyttjar sin dominerande position för att driva upp priset till oskäliga nivåer.

Diagnosticerande – Medicinska bedömningar av hälsotillstånd, psykiskt eller fysiskt hälsotillstånd, ska göras av Läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal.
Ett medium eller healer får ej ställa medicinska diagnoser eller ordinationer enligt patientsäkerhetslagen.