Samarbete är nyckeln till framgång! – MariaTherese Bohman Agerhill

Jämförelse, konkurrens och avund är tyvärr ganska vanligt i vår bransch, vilket är väldigt tråkigt eftersom vi har liknande intressen och borde kunna samarbeta för att nå bättre framgång.

Mediumförbundet är till för alla som har andliga intressen. Vi har ju som vision att skapa ett samhälle som har en positiv syn på andlighet och mediumskap. Om vi ska lyckas med detta så måste vi hålla samman och stötta varandra även om vi ibland tycker lite olika.

Jag vill påminna om spiritualismens andra princip ”Människans syskonskap” som handlar om medmänsklighet. Vi är alla medlemmar av samma gudomliga familj. Därför är vi alla är lika mycket värda oavsett religion, hudfärg, landstillhörighet, kön eller sexualitet.

Vi kanske inte alltid tycker samma sak om allting, men då är det viktigt att lyssna, förstå och acceptera den andras åsikt istället för att kritisera eller smutskasta.

Alla syskon argumenterar ibland eftersom vi har olika åsikter. Människans syskonskap innebär att alla religioner och länder bör hitta ett sätt att leva tillsammans. Vi måste ta hand om hela mänskligheten och vår jord. När det gäller det andliga Sverige så behöver vi hitta sätt att lyfta varandra för att visa allmänheten att vi är seriösa och göra andlighet känt för en bredare allmänhet.

Det är också viktigt att tänka på naturlagarna, t.ex. attraktionslagen eller den sjätte spiritualistiska principen; det vi ger ut kommer tillbaka. När vi hjälper våra medmänniskor utan att det finns någon materiell fördel, när vi ger av ren osjälviskhet – då förstärker vi vår själ.

Jag tycker att det är viktigt att se det goda i andra människor. Att förvänta sig att andra vill väl i stället för att vara på sin vakt.

”Det kommer alltid att finnas skillnader mellan vana, sed, åsikt, kön och bakgrund – saker som hjälper till att skapa den rika variationen och mönstret i den värld vi lever i. Vem skulle säga att rött är viktigare eller bättre än grönt, att blått har mer betydelse än orange, att gult har mer värde än violett? Det är bara genom att blanda färger i en mängd olika kombinationer som den perfekta bilden kan målas för att uppnå den variation som är så viktig i livet.” – The Spiritualists National Union

Jag önskar er alla en riktigt fin sommar!

/MariaTherese Bohman Agerhill (Ordförande, Mediumförbundet)

Bli Medlem i Mediumförbundet!
För bara 360 kr per år får du massor av kunskap och medlemsförmåner och bidrar till att vårt område växer och förknippas med positiva värden. Ansök om medlemskap här!