Den andliga hypnosens historia och arbetssätt del 1- Helen Haxner

Hypnos är ett område omgivet av myter och missuppfattningar. Jag var på en födelsedagsfest hos en granne för en tid sedan och den äldre bordsgrannen frågade vad jag jobbade med. När jag svarade så kastade han upp båda armarna framför sig i ett korstecken, likblek i ansiktet som om han hade sett antikrist. Efter en stunds tystnad bytte vi samtalsämne till ungdomsfotboll och talförmågan och färgen i hans ansikte återvände. Jag blev lite ställd över reaktionen men tyvärr är den inte är helt ovanlig. Jag kommer här att kort berätta om vad andlig hypnos är och hur vi kan arbeta med den.

Önskan att nå högre upplysning, kontakt med gudar och högre dimensioner började redan under antiken med dröminkubation i bla. Grekland där man utförde ritualer på heliga platser för att i drömmen få visioner. Det fortsatte med de grekiska och Egyptiska mysterieskolorna, som bla. beskrivs av Helena ”madame” Blavatsky i ”Den Hemliga Läran” från 1888.

Freud anses vara fadern till dagens regressionsterapi, en terapiform han dock kom att överge då han inte var så framgångsrik eller tyckte den var tillräckligt intressant. Stafettpinnen togs över av Jung som utvecklade den andliga aspekten av terapin, något han inte skulle komma att få erkännande för förrän långt senare.

På 20 och 30-talet kanaliserade Edgar Cayce många av sina patienters tidigare liv genom ett hypnotiskt tillstånd, vilket fick intresset för reinkarnationsteorier att öka i USA. I det stora arkiv han efterlämnade kan forskare i dag konstatera att träffsäkerheten i hans förutsägelser både gällande patienternas sjukdomar och botemedel liksom större världshändelser var fullständigt enastående.

Under kommande år skulle forskare främst i USA, England och Holland utveckla många metoder och teorier gällande reinkarnation och regressionsterapi.

Regressionsterapi i sig kräver inte hypnos men hypnosen är ett fantastiskt sätt att komma i kontakt med vårt över – och undermedvetna på ett sätt vanlig psykoterapi inte kan. Forskning visar också att vi via hypnos på ett mycket snabbare och mer effektivt sätt kan nå resultat än med psykoterapi. Det som fundamentalt skiljer klinisk och andlig hypnos åt är inställningen till själen och det andliga. I klinisk hypnos jobbar man mer med att bota symptom i det här livet medan man inom andlig hypnos letar efter orsakerna som i många fall kan härröra från tidigare liv eller ha andra andliga förklaringar.

Det finns många orsaker till att människor väljer att boka en session. Vissa är nyfikna, andra vill få svar på frågor eller lösa specifika problem. Innan man börjar arbeta med en klient bör man titta på eventuella problem för att utesluta fysiska eller psykiska orsaker. Det är inte helt lätt då vissa problem tex kan bottna i övergrepp i barndomen som sedan förträngts. Här krävs att terapeuten har kunskap och verktyg att arbeta med om sådant dyker upp. När det kommer till fobier och allergier så kan dessa många gånger ha sitt ursprung i tidigare liv och även botas genom regressionsterapi, vilket bla Irene Hickman, doktor och pionjär inom andlig hypnos, ger många exempel på i sin bok ”Mind Probe Hypnosis”.

Jag får ibland frågan om vem som helst kan bli hypnotiserad. Svaret är att de allra flesta teoretiskt sätt klarar det men att inte alla är lämpade för andlig hypnos. Jag vill påstå att det krävs en viss andlig utveckling för att kunna tillgodogöra sig den här typen av terapi, något som Caroline Myss, välkänt medium och författare också skriver om. Hon menar att patienter med obalanser i de tre nedre chakrana inte kan arbeta på transpersonella nivåer och anser att det krävs ett öppet hjärta och en väckt intuition, karaktäristiskt för de fyra övre chakrana för att förflytta sig till andliga nivåer

Jag har själv valt att utbilda mig i USA då jag resonerar bäst med den transpersonella synen på hypnos som innebär en multidimensionell och energibaserad syn på det mänskliga medvetandet. Vi använder oss av meditativa- och transtillstånd som den primära katalysatorn för att skapa transformation i klientens kropp, själ och sinne. Klienten står i fokus och vi anpassar oss efter dennes behov, till skillnad mot andra mer auktoritära hypnosterapier. Det ställer stora krav på terapeuten att vara i mental och andlig balans då detta är en dans, ett samarbete med vårt eget och klientens andliga team där vi också ofta befinner oss i ett lätt trancetillstånd. Resultaten är helt beroende av att klienten litar på sin terapeut. Det här är i högsta grad ett andligt arbete som kräver kunskap, ödmjukhet och intuition. Många av mina kollegor har också en bakgrund som medium och reikihealers.

Det finns många duktiga hypnosterapeuter. Även om vi har liknande utbildningar så är vi olika personer med olika energi och arbetssätt. Precis som med andra mediala tjänster är det därför av yttersta vikt att man som klient hittar rätt, att man klickar och kan arbeta bra tillsammans. Då kan resultaten bli fantastiska.

/Helen Haxner

Bli Medlem i Mediumförbundet!
För bara 360 kr per år får du massor av kunskap och medlemsförmåner och bidrar till att vårt område växer och förknippas med positiva värden. Ansök om medlemskap här!