Själen och homeopatin i symbios – Eleonor Vinciguerra

Homeopati, en medicinsk skola som på många sätt smälter samman med andlighet, själ och högre frekvenser. Vi i Sverige har undanhållits homeopatin under många år, medens övriga i världen bygger homeopatiska sjukhus och läkare går utbildningar i homeopati på universitet.

Vem är det som tittar ut genom dina ögon?

För att förstå homeopati behöver vi erkänna att det finns något på insidan som tittar ut genom våra ögon, jag väljer att kalla det livskraft. Att vi inte är vår kropp utan att vi använder kroppen för att uppleva livet. Livskraften, själen, känslor, tankar och den fysiska kroppen fungerar i en symbios.

En skadad livskraft som uppkommit från olika händelser, trauman och upplevelser genom livet ger skador på vår fysiska och mentala kropp. Det läker vi genom homeopatisk potentierade medel som motsvarar samma frekvens och som gett samma symptom i prövningar som patientens symptom, dvs ”lika läker lika”.

Så nära men ändå så långt ifrån

I Organon, Läkekonstens verktyg, framgår att homeopaten skall ”meditera på fallet”,

§9 behandlar livskraften och §16 behandlar den andliga kraften. 

Många homeopater saknar förståelsen kring förhållandet mellan det andliga och homeopatin. På samma sätt finns en ovetskap bland de andligt upplysta om läkemetoden.

Min intention är att överbrygga gapet och öka kunskapen kring det andliga inom homeopatin. Vi alla vinner på ett erkännande av själen, både för den mediala utvecklingen men även för den homeopatiska utvecklingen i Sverige.

Med magi, Kram Eleonor

En nyligen publicerad studie visar att 40% av tyska föräldrar använder alternativa behandlingsformer till sina barn, varav 60% av de använde sig utav homeopati. Majoriteten, 80%, vill få tillgång till alternativa terapier inom hälso-sjukvården*.

*Anheyer et al, Complementary Therapies in medicine, Volume 60, August 2021, 102757

https://doi.org/10.1016/j.ctim.2021.102757

Bli Medlem i Mediumförbundet!
För bara 360 kr per år får du massor av kunskap och medlemsförmåner och bidrar till att vårt område växer och förknippas med positiva värden. Ansök om medlemskap här!