Spiritualistisk filosofi – Ulf Bohman.

Om vi skulle likna spiritualismen vid en trebent stol så säger att den vilar på tre ben: Ett religiöst, ett vetenskapligt och ett filosofiskt.

Alla är lika viktiga och om ett ben skulle gå av så faller stolen.

Den religiösa biten handlar om att vi tror på en högre kraft, en källa eller gud om man så vill. Den vetenskapliga sidan handlar om att bevisa själens överlevnad av den fysiska döden, främst då genom mediumskap. Den filosofiska delen inriktar sig på de sju principerna, vilka är följande:

  1. Vi härstammar från samma källa
  2. Syskonskap mellan alla människor
  3. Andlig gemenskap och guidad ledning och änglaministeriet
  4. Den mänskliga själens fortsatta existens
  5. Personligt ansvar
  6. Återverkan av våra handlingar
  7. Vägen för utveckling är öppen för alla

Dessa principer härleds från det brittiska mediet Emma Hardinge Britten som under en av hennes trance-seanser kanaliserade tio budord. Dessa blev sedan nedkortade och omformulerade till de sju ovanstående principerna. Härigenom kan vi säga att spiritualismens filosofi också är ord som kommer från andevärlden. De är inte något som någon människa i fysiskt liv tänkt ut, utan kommer från andar med högre medvetande.

För mig är betydelsen av principerna trefaldig: Dels, som ovan nämnts kommer de från andevärlden, dels fungerar de som riktlinjer för människor att leva sina liv, och dels är de en förenande grundpelare för alla spiritualister världen över.

En sak som jag tycker är väldigt attraktiv med spiritualismen är också att filosofin inte är så strikt och rigid. Det finns inga enkla svar eller att allt skulle vara svart eller vitt. Alla har rätt att uttrycka sin syn av sanningen och att olika synpunkter snarare utvecklar oss om vi kan se dem som komplement snarare än motsättningar. Jag har, vid mina studier på SNU (Spriritualists’ National Union) i England, alltid blivit uppmuntrad att komma med egna åsikter och erfarenheter. På det sättet utvecklas vi tillsammans och undviker stagnation, vilket skulle vara väldigt farligt. Filosofin ska vara levande och progressiv enligt min mening.

Vad tycker du? Vilken princip tilltalar dig mest? Vilken känner du motstånd emot? Det är fritt val, andlighet är ju till för alla!

/Ulf Bohman

Bli Medlem i Mediumförbundet!
För bara 360 kr per år får du massor av kunskap och medlemsförmåner och bidrar till att vårt område växer och förknippas med positiva värden. Ansök om medlemskap här!