Andlighet är för alla – varför? – Christoffer Norén

I mitt arbete som medium tonar jag in till den sk. andevärlden. Andevärlden är enligt mig det ställe där vi alla ifrån en början kommer ifrån, de är vårat hem, en plats där vi möts med våra anhöriga i ro och kärlek.

Men andlighet är så mycket mer än vad vi praktiserande medium utför till en vardag. Andlighet som benämning är ingen aktivitet eller något som bara vissa människor har koppling till. Det är något som är, något bestående, de är något som finns inuti oss alla vare sig vi vill det eller inte.

I nutidens samhälle går tempot allt snabbare i den fysiska världen, vi ska göra det, planera inför det, vara där samtidigt som här och samtidigt så ökar den psykiska ohälsan i världen drastiskt. Vad är det som saknas? – Andlighet.

Vi som människor och levande själar behöver ha ro och kärlek inuti oss själva, vi behöver känna att vi har kontakt med våran innersta kärna, tappar vi den kontakten så hamnar vi i direkt obalans och löper stor risk för att drabbas utav psykisk ohälsa.

Låt oss säga att vi sitter på läktaren och ser oss själva utifrån ett perspektiv, alla tankar, känslor och saker att göra är nu på ett avstånd, vi iakttar, vi är nu inte i själva matchen utan vi ser oss själva på ett avstånd.

Här, på läktaren, råder andlighet. Det är någonting som är, ett stadium utav varande, någonting som är djupt inom och runtom oss alla vad som än händer i den fysiska världen. Det är ett stadium utav kärlek, trygghet och lugn.

Andlighet är ett kärleksfullt varande, ett tillstånd kopplat till att känna sig trygg och någonting man kan falla tillbaka till när saker och ting i den fysiska världen känns tufft, just utav anledningen att det alltid finns där inuti och runtom oss alla.

Vi är en andlig varelse i en fysisk kropp, och likväl som den fysiska kroppen behöver omvårdnad, behöver också den andliga varelsen det. – Därför, är andlighet för alla. 

/Christoffer Norén

Bli Medlem i Mediumförbundet!
För bara 360 kr per år får du massor av kunskap och medlemsförmåner och bidrar till att vårt område växer och förknippas med positiva värden. Ansök om medlemskap här!