Är mediumskap, healing ett kall och en gåva? – Marita Pettersson

Jag läser ofta i olika forum om att mediumskap, healing och andra former av andligt utövande är ett kall och även en gåva.

Därför är det intressant att titta tillbaka på vår historia och på yrken som varit ett kall och vad man egentligen menar med ett kall. Genom historien har läraryrket varit ett av de yrken som tillsammans med exempelvis prästens, läkarens, sjuksköterskans och socialarbetarens traditionellt räknats som ett kallyrke och som än idag försöker få höjda löner, förbättrade arbetstider och arbetsförhållanden.

Vad menar vi då med ett kall?

Ett kall syftar på föreställningar om att verka i enlighet med en (ödes)bestämd uppgift, en livsuppgift, att ställa sig i exempelvis Guds eller något högre syftes tjänst.

Att ett yrke ses som ett kall är först skapad i den lutheranska föreställningsvärlden. Martin Luther beskrev två typer av kall; den inre kallelsen som beskriver människans relation till Gud, och den yttre kallelsen som behandlar relationen till omvärlden.

Att arbeta som medium, healer eller andra former av andligt utövande kan jag se som ett inre kall, när vi av olika skäl börjar öppna upp vårt inre och blir mer och mer medveten om vårt själsliga och andliga jag. Vår själ och ande talar till oss. Vår sanning, vårt syfte, vårt arbete för våra medmänniskor tillsammans med den andliga världen. En livsuppgift som säkert många av oss kan känna och uppleva men vi är inte speciella eller utvalda människor där vi fått en gåva och andra inte. Alla människor har den förmågan inom sig och det är genom kunskap och träning som vi utvecklas och vi blir mer och mer medvetna om de förmågor vi har inom oss.

Vi är också ett med det samhälle vi lever i och medium, healer och andra former av andliga utövare upplever jag kan integreras mera i olika områden i samhället, ju mer tydliga och professionella vi är i vårt arbete.

Vi som tar emot klienter och kunder har ett ansvar för hur vi förvaltar vårt arbete framåt och hur vi kan vara en mera självklar del i vårt samhälle. Vi behövs, då många människor söker svar om livets olika dimensioner. Ett mediumförbund kan vara den pelare som vi lutar oss mot, en gemenskap, där utveckling och forskning kan föra vårt arbete framåt i transparens.

Med vänlig hälsning

Marita Pettersson

Källhänvisningar

Sofia Pettersson Läraryrket ett Kall? http://www.lararnashistoria.se, 2010.

http://medicinskt.blogspot.com/2012/04/yrket-som-ett-kall.html

Bli Medlem i Mediumförbundet!
För bara 360 kr per år får du massor av kunskap och medlemsförmåner och bidrar till att vårt område växer och förknippas med positiva värden. Ansök om medlemskap här!