Rädslor och hyllningar – Emmy Bornemark

Vi talar för lite om döden i vår kultur. Döden är okänd vilket gör den spännande och skrämmande på en och samma gång. Spännande i populärkulturens skildringar som det som alla fruktar och aktar sig för. Skrämmande för att den beskrivs som det ultimata slutet.

När döden väl kommer har vi få verktyg att hantera den. Utgångspunkten är då vad som varit, inte vad som komma skall. Man pratar om den för att minnas och sörja, sällan med nyfikenhet inför framtiden…

Mediumskapet finns som en kontrast till dessa synsätt och jag vill hävda att alla som besöker medium i vår kultur är modiga. Personer utan egen erfarenhet av andevärlden kan ha svårt att relatera till dess existens, de behöver övervinna en rad olika rädslor. Det handlar om normer för vad som är accepterade ståndpunkter i vårt sekulariserade samhälle. Det finns fortfarande många som uttrycker att mediumskap är trams och som beskriver personer som besöker medium som lättledda offer. Ingen vill identifiera sig med en sådan stereotyp.

Kommer man förbi hindret med rädsla för omvärldens åsikter är nästa steg att komma förbi sina egna farhågor. Som ny kund till ett medium behöver du hantera din egen oro för att bli lurad. Risker kan uppfattas i relation till pengar men kanske framför allt för att någon hittar på att de har kontakt med en avliden kär som det finns en längtan att komma i kontakt med. Man förlorar kontrollen och sätter sina förhoppningar, sin längtan och sin tillit på spel.

I samband med ett besök hos ett medium sätts också ens egna trosuppfattningar i centrum. Man kanske inte har tänkt så mycket på döden förut, ”lev nu dö sen” som Miss Li sjunger. Att ta ett beslut om att besöka ett medium kan aktivera obearbetade känslor för sin egen död. Det kan vara ångestladdat men också öppna upp för en andlig mognadsprocess.

Det kan också finnas rädslor i relation till andevärlden som sådan. Många har sett skräckfilmer med spöken och demoner vilket medfört fruktan och bävan. Andra har vuxit upp med en trosuppfattning som accepterar andevärldens existens men som varnar för att andevärlden kan luras och att andekontakten kan utge sig för att vara någon den inte är.

Utifrån alla dessa hinder är det fantastiskt att så många personer ändå besöker medium. Flera spiritualistiska föreningar som Mediumförbundet hade möte med nyligen, menar att intresset är stort och ökar.

Man besöker medium och seanser av olika skäl, till exempel för att få svar på obesvarade frågor efter en älskad anhörigs bortgång. Det kan vara en känsla av att någon på andra sidan vill säga en något. Eller så kan det vara ett sätt att bearbeta en pågående livskris. Det kan också vara en kul grej att göra med kompisarna och för dem som redan har en utvecklad andlighet kan det vara en betryggande påminnelse om att andevärlden finns där, att vi alla är i trygga händer.

Oavsett vad skälet är så är det otroligt viktigt för sittern med ett gott bemötande. För många är det en laddad situation, ett möte med extra allt. Sittern kan ha med sig ett sammelsurium av mer eller mindre obearbetade rädslor och förhoppningar utifrån ovanstående. Som medium bör vetskapen om att sittern kan ha tänjt rejält på sin komfortzon leda till en ytterst ödmjuk inställning. Det krävs fingertoppskänsla och en förmåga att känna in hur man bemöter varje sitter på bästa sätt.

Min erfarenhet är att det finns många riktigt duktiga medium i Sverige som har precis de förmågor som krävs för att kunna manövrera och prestera i sådana laddade möten. Ett skickligt mediumskap kräver mycket träning, distans och integritet. Det krävs förståelse för att det som uppfattas som en vardaglig situation av mediet kan vara djupt omvälvande och dramatiskt för sittern. Jag vill därför avsluta med en hyllning till de medium som på ett proffsigt sätt, med värme och integritet, bidrar till att fylla människors liv med hopp och mening. Ni är viktiga oavsett om behovet är att hantera en livskris eller bara bidra till fascination, glädje och samhörighet med andevärlden. Hurra för er!

//Emmy Bornemark

Bli Medlem i Mediumförbundet!
För bara 360 kr per år får du massor av kunskap och medlemsförmåner och bidrar till att vårt område växer och förknippas med positiva värden. Ansök om medlemskap här!