Tillsammans så tar den andliga, mediala och personliga utvecklingen oss till en högre nivå – Vivi Linde

Den andliga, mediala och personliga utvecklingen hör nödvändigtvis inte ihop, då det inte är samma sak. En del arbetar med sin andlighet och andra med sin medialitet och sen finns det dom som utvecklar båda. Jag är en av de sistnämnda efter-som jag anser att man blir mer komplett inom både det andliga och/eller mediala när dessa två får samverka.

Den mediala utvecklingen handlar om att komma i kontakt med sina mediala förmågor och verktyg, medan den andliga handlar om att finna en högre förståelse, tro, livsfilosofi, insikt och upplysning. Tillsammans så har de förmågan att lyfta varandra och man når då en högre version av dem båda samt av sig själv. 

Om man vill utvecklas andligt och/eller medialt så är det även viktigt att vara medveten om att också den personliga utvecklingen måste hänga med. Först när alla tre samverkar så kan man nå riktigt långt.

Jag brukar kalla den personliga utvecklingen för medialitetens bränsle för utan den så går utvecklingen trögt, långsamt eller alternativt står still.

Så börja alltid med dig själv och var medveten om att din mediala och andliga utvecklingsnivå alltid speglar din personliga. Det är otroligt viktigt att komma underfund med vem man är samt utvecklas som individ och medmänniska och inte släpa omkring på tunga ryggsäckar med känslomässigt bagage som håller tillbaka framåtskridandet.

Vi utvecklas inte högre än dit den svagaste länken inom oss har nått. Man kan ha en grym potential men den står sig slätt om man inte vet hur man ska hantera den. Saknar man den ödmjukheten som krävs eller sitter fast i hat, gamla oförrätter, skuldbeläggande, förlegade energier eller en oförmåga att förlåta så är det på den låga vibration ens svagaste länk befinner sig på.

Men visst kan man utvecklas ändå, ganska hyfsat dessutom men den är likväl begränsad och ofta handlar det om att vår högre förståelse är begränsad.

Ofta märker man kanske inte att man egentligen arbetar utifrån en lägre nivå inom ett andligt eller medialt kunskapsområde för att det känns ”good enough”. Man ser helt enkelt inte att det existerar en ytterligare växel att lägga in. Så länge vi inte når den nivån av personlig utveckling inom oss som krävs så ligger den högre nivån dold för oss.

Om vi arbetar med vår mediala potential utan att få den utdelningen som vi önskar så är nästa steg att börja arbeta med oss själva. Du kanske har varit där och kämpat förr? Det spelar ingen roll, det är något som du antingen inte är klar med, missat eller hoppat över som nu har vuxit till den nivån där den hindrar din fortsatta utveckling. Börja arbeta där så kommer transformeringen och du kan höja dig.

Vivi Linde – Medium ©

Bli Medlem i Mediumförbundet!
För bara 360 kr per år får du massor av kunskap och medlemsförmåner och bidrar till att vårt område växer och förknippas med positiva värden. Ansök om medlemskap här!