Äntligen ett Mediumförbund – Anna-Lena Vikström

Jag är så glad att det nu finns ett Mediumförbund!

Särskilt glad är jag över de etiska riktlinjerna, för jag tror att det är de som kommer att ge tyngd åt förbundet i möten med dem som inte tror att detta är ett riktigt arbete.

Jag har arbetat som sierska och medium i hela mitt liv. I 25 år har jag arbetat heltid som medium. Jag är uppväxt i en tradition där kunskapen gick i arv inom släkten och en sierska möttes med stor respekt.

Jag utbildade mig sedan till diakon och efter det till psykoterapeut och jobbade med det vid sidan om mitt verkliga yrke som medium.

I båda dessa yrkesgrupper var det väldigt noga med att vi som arbetade med människor förhöll oss till etiska riktlinjer. Stödjande utan att styra någon, terapeutiskt bemötande, vara närvarande utan att döma, tystnadsplikt m m. Vi hade en handledningsgrupp där vi fick prata av oss om människors trauman så att vi skulle slippa bära på det när arbetsdagen var slut.

Så kommer jag hem. Jag var i 25-årsåldern och min andra arbetsdag började med det som var mitt kall, att vara sierska och då fanns det inga riktlinjer någonstans, men lika sårbara människor.

Nu finns det ännu mer behov av att bli sedd som människa och det är mer accepterat för vem som helst att gå till ett medium.

De som söker sig till oss är samma människor som skulle kunna gå till en terapeut om bara den möjligheten fanns. De har självskadebeteende, ångest, självmordstankar, är utsatta för våld i sina relationer. Det är långt ifrån det som människor tror, att man går till en spåkvinna för att få frågor om kärlek, ekonomi, hälsa och tur i spel.

Jag skulle också önska att mediumskap i framtiden vore en högskoleutbildning, precis som det nu är möjligt att utbilda sig i teologi och bli präst.

Det är nog långt in i framtiden men då kommer mediumskap att vara ett sätt att leva, där vi lyssnar på tecken och vägledning mitt i vardagen och lever på ett sådant sätt att vi kan följa vårt hjärta.

Jag är så glad att få det förtroendet att vara en del av styrelsen i mediumförbundet under denna första tid.

/Anna-Lena Vikström

Bli Medlem i Mediumförbundet!
För bara 360 kr per år får du massor av kunskap och medlemsförmåner och bidrar till att vårt område växer och förknippas med positiva värden. Ansök om medlemskap här!