Syftet med mediumskap – MariaTherese Bohman Agerhill

Jag tycker att det är viktigt att ta upp själva syftet med mediumskap.

Tyvärr har jag hört många varianter av skrämmande uttalanden från medium. Det värsta är nog när medium påstår att kundernas älskade anhöriga är fast mellan världarna eller straffas. Dessa uttalanden är absolut inte sanna, det är jag helt säker på som spiritualistiskt medium.  Varför uttalar sig medium så? Vilket är syftet? De måste ju förstå att kunden blir helt bedrövad!? Vem tjänar på detta uttalande? Mediet skadar kundens mentala och känslomässiga hälsa och….vad tjänar mediet på det? Tror hen att hen gör något gott för mänskligheten?

Jag tror att det i många fall är brist på kunskap och utbildning som är problemet. Många så kallade självlärda medium har liten eller ingen förståelse hur de påverkar sina klienter. De är så ivriga att få visa sin “gåva” så de ser inte konsekvenserna av sina uttalanden. Andra har gått kurser och utbildningar hos kurshållare som börjar utbilda andra utan att de själva har en gedigen utbildning.  Hela mediumbranschen får dåligt rykte på grund av dessa människors okunnighet!

Jag hoppas att Mediumförbundet kan öppna ögonen hos många mediala utövare. Jag önskar att alla medium tog en funderare på varför de arbetar med detta och vad syftet är.

Varför går man till ett medium? Och vad är det man får ut av det? Vi spiritualistiska medium vill bevisa själens överlevnad. Ett viktigt syfte är helande samtal! Ofta kan det ske en vändpunkt i klientens liv då de får bekräftat att deras nära och kära på andra sidan finns med dem.

Att gå till ett spiritualistiskt medium innebär allt som oftast en typ av helande. Att få kontakt med någon nära anhörig som man älskar och saknar kan kännas som en befrielse. Att veta att han/hon fortfarande finns med oss kan innebära ett enormt helande.

Vårt arbete går ut på att bevisa att våra nära och kära på andra sidan minns oss och att vår relation fortsätter även efter döden. Vi vill väcka kundens tro/övertygelse på evigt liv.

Ibland kan det även finnas något ouppklarat mellan andekontakten och kunden. Ett förlåt eller en försoning kan förändra ett liv.

Själva budskapet i form av vägledning och stöttning från andra sidan kan också få kunden att ta steget att förändra sitt liv i positiv riktning. Vi spiritualistiska medium förmedlar aldrig något som kan få kunden att på något sätt må dåligt eller bli orolig. Vårt syfte är att kunden ska känna sig upplyft, glad och förhoppningsfull efter samtalet.

Syftet med mediumskap är enligt mig:

  • Bevisa själens överlevnad
  • Bevisa att våra nära och kära på andra sidan minns oss
  • Bevisa att vår relation med våra kära på andra sidan fortsätter
  • Helande/förlåtande mellan mottagaren och dennes kära från andra sidan
  • Filosofi (insikt) från ett högt medvetande
  • Väcka mottagarens (kundens) tro på evigt liv
  • Att få mottagaren att må bra

Varma Hälsningar, MariaTherese Bohman Agerhill

Bli Medlem i Mediumförbundet!
För bara 360 kr per år får du massor av kunskap och medlemsförmåner och bidrar till att vårt område växer och förknippas med positiva värden. Ansök om medlemskap här!