Vikten av att lyfta varandra – Frida-Louise Vikman

Vår bransch växer i takt med att intresset för mediumskap, healing och sekulär andlighet gör det. Med tanke på den tid vi lever i så tror jag hela vår planet och vi som lever här, är i stort behov av healing på många plan. I motgångar ser vi vad som verkligen betyder något och vi börjar öppna upp för mer ödmjukhet, hälsosamma val och större förståelse inför förändringar.

Att fler människor blir öppna för andlig och personlig utveckling gynnar vår bransch men för att på riktigt kunna växa och bli erkända som en bransch behöver vi gå samman och lyfta varandra.
Vad jag har förstått, under mina relativt få år på denna yrkesväg så finns det en ful baksida, bakom våra fina ord om healing, andlighet och kärlek finns en kultur av skitsnack och angiveri. Det har jag väldigt svårt att ta in med tanke på vad vi faktiskt förespråkar. Nu är detta säkert som i alla branscher, en liten klick av personer som kanske är rädda eller missunnsamma och som inte har förstått att konkurrens är någonting bra. Men jag häpnar ändå av att detta förekommer då det går emot allt vad vi ger vidare och lär ut.

Varför kan vi inte leva som vi lär? Självklart är vi människor med fel och brister oavsett yrke. Men min åsikt är, att framför allt i vår yrkesroll har vi ett ansvar att föregå med gott exempel. Jag tror att vi har enormt mycket att vinna på att lyfta varandra, att förstå att konkurrensen är nödvändig för att vår bransch ska kunna växa sig så stor som den har potential att göra. Ju mer vi ger, desto mer kommer vi att få tillbaka. Vi kan tillsammans skapa ringar på vattnet för varandra.

Och visst, vi behöver inte hålla med alla om allting, vi får tycka olika. Men vi behöver ge varandra utrymme för att kunna mötas och på det viset också kanske förstå varandra bättre. Jag tror att så länge vi lever på jorden har vi mer att lära och vi kan lära oss mycket av varandra. Det finns många olika sanningar som vi bär på och vill dela med oss av. Alla sanningar är inte för alla och därför tror jag att vi behövs precis lika mycket. Något jag har lärt mig är, att det finns ett medium för alla men du kan inte vara allas medium.

Jag hoppas att vi med Mediumförbundet ska kunna hålla en god kåranda. Att vi som arbetar med mediala och andliga tjänster ska kunna se varandra som kollegor och dra nytta av konkurrensen för att tillsammans lyfta hela branschen.

Med värme, Frida-Louise Vikman, ledamot i Mediumförbundets styrelse