Syftet med Mediumförbundet – MariaTherese Bohman Agerhill

Det är med glädje jag kan meddela att Mediumförbundet nu är i ett uppstartningsskede. Vi har arbetat hårt med att få till en kompetent styrelse med erfarenheter inom både mediumskap, marknadsföring, ekonomi, administration och demokratifrågor. Vi i styrelsen är alla eldsjälar som brinner för mediumskap och healing.

Vem är förbundet till för?

Mediumförbundet är till för alla som är intresserade av mind – body – spirit. Oavsett om du arbetar professionellt inom andlighet, mediumskap eller healing, har det som en hobbyverksamhet, är under utbildning, bara nyfiken eller vill vara stödmedlem så hoppas vi att du vill vara med i vår förening. Vi vänder oss till alla andliga yrkesgrupper.

Vi vill vara breda och absolut inte utesluta någon. Vi vill att alla ska känna sig delaktiga. Därför kommer vi att ha arbetsgrupper för de medlemmar som är intresserade av att vara med och påverka. 

Vad är syftet med förbundet?

Vi vill främja ett etiskt och ansvarsfullt agerande hos yrkesutövare och verka för en god kåranda.  Mediumförbundet kommer inte att lägga sig i enskilda individers arbetssätt, däremot kommer vi att uppmuntra till utbildning och sprida kunskap som förhoppningsvis leder till att standarden på Sveriges medium och andra andliga utövare höjs.

Vi vill ge information om vad mediumskap handlar om och fakta kring hur branschen ser ut både i Sverige och i övriga länder. Vi vill förmedla att mediumskap är ett yrke och bedriva opinionsbildande verksamhet, bevaka hur massmedia exponerar området och försvara branschens rätt till replik i media. Läs gärna om vår vision, mål och värdegrund här!

Mediumförbundet har tagit fram etiska riktlinjer till stöd för de medlemmar som tar emot kunder. Vi har även tagit fram en branschpolicy vad gäller både prissättning, betalning, nöjd-kund-garanti och konsultationstider. Det har vi gjort genom att granska fakta från olika utövares hemsidor. Vi har även haft en dialog med flera etablerade medium med god kvalitet och utbildning.

Register över de medlemmar som erbjuder mediala och andra andliga tjänster

På hemsidan kommer vi att ha en lista över medlemmar som erbjuder mediala och andliga tjänster. För att vara med på listan krävs:

  1. Att man själv ansökt om att få vara med på listan (p.g.a. integritetsskydd)
  2. Är medlem i Mediumförbundet
  3. Skriver under våra etiska riktlinjer

Vårt ansvar

Min stora passion är spiritualistiskt mediumskap (bevisförande mediumskap). Moral och etik är något jag tar på stort allvar och för mig är det viktigt att sprida kunskap och information om hur vi medium kan bli bättre på att kommunicera med våra kunder.

Att arbeta som medium är ett stort ansvar. Människorna som kontaktar ett medium kan vara i stor sorg efter att ha förlorat en nära anhörig eller vara i en livskris och därför i behov av vägledning. Mediets ansvar kan i det avseendet likna en terapeut, psykolog eller präst. Därför är det viktigt att bemöta kunderna på ett professionellt sätt. Som medium behöver vi kunna se kundernas behov med förståelse och respekt.

Mediumförbundets blogg

Vi kommer att blogga en gång i veckan. Vi styrelsen kommer att turas om att blogga om relevanta ämnen. Dessutom kommer vi ta in ett antal intressanta gästbloggare. Under 2021 kommer bland annat Helena-Magdalena Ivekrans, Jane Lyzell, Vendela Cederholm, Lottie Wahlin och Vivi Linde att gästblogga. Vi kommer blogga brett om mediumskap, healing, relevant forskning, parapsykologi, andlig och personlig utveckling samt mycket mer.

Jag kommer kontinuerligt blogga om mina erfarenheter som spiritualistiskt medium, healer och kursorganisatör. Dessutom kommer jag blogga om forskning inom relevanta områden. Jag kommer att försöka hålla mig uppdaterad så att jag kan informera er läsare.

Om du som medlem vill skriva ett blogginlägg om något du anser är viktigt för en positiv utveckling av den andliga rörelsen i Sverige så får du gärna maila mig på info@mediumforbundet.se för mer information.  

Varma Hälsningar, MariaTherese Bohman Agerhill, Mediumförbundets Ordförande

Ps. Följ gärna vår blogg genom att fylla i din e-post adress lägst ner på sidan här.