Vår bransch är under förändring – Camilla Elfving

Vår bransch, som jag gärna kallar Mind Body Spirit, är under förändring. Den har t.ex. befunnit sig på en digitaliseringsresa de senaste åren, nya målgrupper har tillkommit och vi har allt mer vetenskaplig forskning som ger stöd för vår sak. Men på andra sätt är vår bransch relativt oföränderlig. Att ha kontakt med Andevärlden, nära och kära, kan på många sätt jämföras med hur det gick till för hundra år sedan. Vårt behov ser likadant ut. Samma längtan. Samma smärta när vi förlorar anhöriga. Samma sökande efter svar.

Vår möjlighet till kontakt är också likadan som för hundra år sedan. Det är bara plattformen som är ändrad. Och en del annat, och som förbund vill vi hänga med i den nya tiden och låta vår bransch växa i samspel med människan och vara en del av samhällsutvecklingen.

I den här bloggen återpublicerar jag ett utsnitt ur ett reportage jag skrivit för tidningen Free. Det handlar om att gå till Medium. Trevlig läsning och varm kram från Camilla Elfving, vice ordförande i Mediumförbundet.

Att besöka Medium utifrån kundperspektiv 

HUR KAN MAN VETA OM ETT MEDIUM ÄR SERIÖS?

– Man kan bilda sig en uppfattning om ett medium genom att studera hur länge personen har jobbat inom det mediala och om mediet har gott rykte och blir rekommenderad. 

Sedan kan man titta på utbildningssidan, att mediet har ett certifikat eller diplom kan vara till fördel för då vet man att mediet har förtjänat sin position genom ett antal kvalitetstester inför en panel, förening eller lärare. 

Ett certifikat eller diplom är dock ingen formell legitimering utan kan ha varierat kraftigt i kurslängd och innehåll. Så ett certifikat behöver inte betyda att mediet håller högsta tillgängliga standard, men det kan vara ett gott riktmärke i fråga om vem som är seriös. 

Ett medium som är skolat utifrån spiritualismens internationella riktlinjer har tystnadsplikt. Andra etiska principer som särskilt ska lyftas är att mediet aldrig får sia eller varsla om sjukdom, olyckor eller död. Ett medium ägnar sig inte heller åt spådomar utan det mesta av informationen ska kunna gå att verifieras i stunden. 

En sittning kan antingen innehålla psychic reading då mediet använder intuition och ingivelse och talar om sin klient, eller så ska mediet beskriva avlidna vänner och släktingar i andevärlden. 

VAD SKA MAN TÄNKA PÅ INFÖR EN PRIVATSITTNING? 

– Man ska själv känna till vilken typ av sittning man har bokat, antingen en intuitiv avläsning där mediet talar om klienten eller en andekontaktsittning där mediet beskriver nära och kära och förmedlar information från dem. Ibland kan det vara en kombination. Oavsett bör det vara tydligt för både medium och klient så man har rätt förväntningar. 

– Man ska inte berätta något om sig själv utan endast ge feedback under sittningen i form av korta svar ”ja, detta förstår jag” eller ”nej, detta förstår jag inte”. Lika viktigt som det är att inte klienten börjar prata om sig själv, lika viktigt är det att mediet får bekräftelse att till exempel andekontakten är godkänd – att klienten kan känna igen den ande som mediet beskriver. Ofta gynnas situationen av att klienten svarar tydligt så att rösten hörs – enligt spiritualistisk kunskap kan röstvibrationen från den levande anhöriga gynna situationen och förstärka den mediala kontakten med andra sidan. 

– Några garantier kan förstås inte lämnas för hur väl sittningen och kontakten med andevärlden kommer att lyckas, för medialt arbete kan inte jämföras med något statiskt arbete utan är dynamiskt och varierande beroende på ett antal faktorer. Det man kan tänka på för att gynna situationen är att vara öppen, positiv och närvarande under sittningen. Precis som vid all annan tidsbokning är det viktigt att man kommer i tid och håller sig till den utsatta tiden. 

VILKET KONSUMENTSKYDD FINNS FÖR DEN SOM UPPSÖKER ETT MEDIUM?
– Något som vissa tillämpar är att inte ta betalt om inte länken, det vill säga andekontakten, blivit godkänd av klienten. Nackdelen med denna nöjd-kund-garanti är att den kan missbrukas om man inte är ärlig. Är man missnöjd bör man isåfall avbryta sittningen inom tio minuter.

Det bästa är att vända sig till någon som man blivit rekommenderad eller att gå på sin egen magkänsla, vilket medium man känner sig dragen till.

Det är också viktigt att poängtera att en bra sittning delvis handlar om kemi och ett samarbete mellan medium och klient. Så det finns även lite kundansvar. Om man försvårar för mediet till exempel genom att vara kontrollerande och skeptisk, så kan det inverka negativt på sittningen. Man bör komma med en öppen attityd och en genuin vilja att få kontakt med andevärlden och ta emot vägledning, då brukar det bli bäst.

ÄR DET VANLIGT ATT MAN SOM MEDIUM HAR FEL?
– Ett medium kan självklart tolka fel eller komma med för vaga påståenden. Det kan förstås bero på att själva förmågan är bristfällig, men även ett medium som normalt presterar bra har upp- och nergångar. Man kanske inte direkt förstår vad eller vilken person mediet talar om, men som i efterhand kanske faller på plats. Det är inte heller säkert att mediet får kontakt med just den man förväntar sig från andra sidan, vilket kan upplevas som en besvikelse. 

Man brukar säga att ett högpresterande spiritualistiskt medium, med andekontakt, har cirka 80–85 procent rätt. The IRVA, International Remote Viewing Association, har den generella uppfattningen att remote viewers/psychics ligger på cirka 65–70 procent i träffsäkerhet.