Personlig utveckling genom instant transformation ger fantastiska resultat – Carina Hammarsten

Under hela mitt liv har jag mött människor med fantastiska drömmar och visioner om vad de
skulle vilja göra eller skapa, men till min förvåning så är det väldigt få som gjort verklighet av
dem, just för att flera saker kommit emellan.

Sedan februari 2014 när jag startade mitt företag, så har jag försökt att vända den trenden.
Idag fem år senare fortsätter jag att möta ännu fler människor som inte enbart vill följa sina
drömmar och visioner utan faktiskt också vill hitta tillbaka till sin inre kreativitet och nå sina
mål – de är och blir mer medvetna om att det finns något mer, att livet helt enkelt består av
något mer än bara det vi kan se med blotta ögat.

Tack vare att fler människor nu vaknar upp och inser att vi måste tillbaka det vi kom ifrån, att
vi måste börja se inåt igen för att nå vår fulla potential och finna vår inre kunskap, erfarenhet
och visdom igen, så finns det idag mer utrymme för just personlig utveckling och att lära
känna sig själv på nytt genom dels meditation men också på egen hand via sin intuition och
sin egen energi. Flera Reiki terapeuter arbetar idag andligt, medialt och spirituellt och ägnar
sig åt att bygga broar mellan dels vår värld och den andra sidan men också via de olika
nivåerna i kroppen, de olika kropparna för att vi har förstått att genom att ta med hela
kroppen, så kan vi också komma ett steg närmare en så kallad helhetshälsa och balans i
hela kroppen. Med mina klienter och kursdeltagare arbetar jag mycket på den emotionella
nivån, för att så många människor idag och sedan lång tid tillbaka lägger allt inom sig, man
får ingen riktig möjlighet att ventilera det man tycker, tänker och känner vilket i sin tur skapar
stagnationer i kroppens energiflöde som i sin tur skapar fysiska symtom i kroppen.

Mycket kan också uppkomma eller triggas igång från tidigare liv, man brukar säga att har
man haft traumatiska upplevelser i ett tidigare liv, så kan det triggas igång via tankar, känslor
eller upplevelser i detta livet som sedan sätter hinder för oss eller till och med gör att vi
begränsar oss själva, omedvetet. Att släppa gamla beteende mönster, gamla invanda
tankemönster och traumatiska eller känslomässiga upplevelser man haft genom det här livet
eller tidigare liv, kan skapa så mycket positiva chanser i livet och framför allt öppna så
många fler nya dörrar till insikt och förståelse för sig själv, vem man är och vad man har för
kall eller uppgift här i livet..

Återkoppla till din själ
Genom att återkoppla till din själ, till ditt innersta kan du hitta tillbaka till din inre kraft,
självkänsla och kreativitet, för det är i mötet med din själ eller ditt högre jag som du finner dig
själv och din energi på nytt. Du lär dig att älska dig själv, växa och känna den styrka och
stolthet som du förtjänar för att du är unik. Det finns bara en av dig och även om du tvivlar på
dig själv emellanåt, så finns styrkan inom dig, den som hjälper dig att resa dig upp efter
kanske flera motgångar, motstånd och tvivel och med båda fötter stadigt på jorden också tar
dig vidare mot det mål som du satt upp för din egen utveckling och framtid. Och det bästa av
allt – det är du själv som gör hela jobbet, jag som coach är bara ett verktyg för att du skall
hitta dina egna verktyg för att kunna hjälpa dig själv och inse hur fantastisk du faktiskt ÄR.

Det jag strävar efter som coach inom personlig utveckling är att du skall känna att du kan
utvecklas till den bästa, hälsosammaste, positivaste versionen av dig själv och att du ska
känna styrkan i att det är du som på egen hand har lyckats att ändra vissa livsmönster, vissa
invanda vanor och kommit en bit på väg mot ett helt nytt liv. Det har varit en fantastiskt
känsla för mig att se hur glädjen, inspirationen och kreativiteten kommer tillbaka i blicken hos
mina klienter och jag känner mig ödmjuk inför att de känner sig tillräckligt starka för att
verkligen börja om och göra en nystart i sitt liv. Andra klienter har dessutom funnit sin inre
potential och verkställt sina mål genom att starta eget företag och driver visionen om en
helhetshälsa vidare och detta sammantaget är något som gjort att jag kan säga att det
verkligen går att börja om oavsett hur tufft och jobbigt livet känns just idag, det finns en utväg
om man bara är villig att ta den och framför allt att lära sig hur man gör.

Hur gör man då?
Några tips på din väg för att nå dina mål kan därför vara att du har en klar bild av målet inom
dig och att du försöker att visualisera att du redan nått ditt mål och känner efter hur det
känns inom dig, den där speciella glädjen och pirrande känslan som sprider sig i kroppen,
det är den energin som kommer att manifestera ditt mål tillsammans med dig. Ett bra tips är
också att du sätter upp flera små delmål på vägen för om du sätter för stora mål och det
uppkommer motgångar, så är det lätt hänt att du istället ger upp. Att den emotionella känslan
du har inom dig, skapar en energifrekvens, en slags energi signatur i kroppen som du sedan
sänder ut automatiskt i Universum dels via ditt hjärtchakra men också via tankar (som också
är ren energi) för att attrahera det målet du vill uppnå. Energi frekvensen, det vill säga den
pirrande känslan i din kropp, skapar sedan i sin tur en slags kontakt med den så kallade
attraktionslagen (Law of attraction) och Universum ser sedan till att möta upp din
energifrekvens och tillsammans med dig manifesterar ni det som behövs för att du skall
uppnå ditt mål….

Lycka till,
Carina Hammarsten

Bli Medlem i Mediumförbundet!
För bara 360 kr per år får du massor av kunskap och medlemsförmåner och bidrar till att vårt område växer och förknippas med positiva värden. Ansök om medlemskap här!