Will you vote for an out-of-money experience or a financial stress reliever? – Camilla Elfving

Vi har gått från en tillvaro till en annan. Folk blir äldre, tacklar av, försvinner, checkar ut. Nya generationer tillkommer. Vi växer. Omorganiseras. Hur präglas vårt community? Hur påverkas mediumskap, healing och spiritualitetsbranschen? Bland frågor och snackisar kanske den om pengar är mest aktuell, och det finns gott om skillnader i synsätt kring pengar och att ta betalt för tjänster inom det spirituella. Inte minst bland spiritualisterna i UK där det tycks vara val av ordföranden. Jag lurkar runt på sociala medier och ser hur diskussionerna går.

Spiritualist National Union, den spiritualistiska rörelsen i UK består av över 300 kyrkor och omkring 15.000 medlemmar så deras röstning föregås av en liten valkampanj. De har bild på kandiderande till ordförandeposten inom det spiritualistiska trossamfundet med budskap, ”valslogan” och sedan är det upp till medlemmarna att avgöra om det är seriös ambition eller tomma löften och valfläsk.

Jag tar del av fb-inlägg från medier och spiritualister från Skottland, England och Wales som är mycket engagerade. Spiritualistkyrkorna tappar medlemmar. Yngre tycks uppfatta den religiösa aspekten av spiritualism som omodern och utdaterad. Fristående, oberoende andliga center breder ut sig. Kvaliteten och ryktbarheten har blivit lidande på senare år, menar vissa. För många med ”in for the money-attityd”, som använt mediumskapet för personlig framgång och profit, som kanske valt att jobba på ”gentlemens club” (ung. slutna sällskap för kapitalstarka män) istället för spiritualistkyrkorna. Äldre förväntar sig att nya generationer ska jobba gratis i spiritualistkyrkorna, precis som de gjort, att det ingår i spiritualismens idé att göra uppoffringar och arbeta volontärt, oavsett om bidraget består av att stå på plattformen och hantera länkar mellan avlidna och levande eller om det är att koka kaffet eller ha hand om den administrativa servicen.

Tillbaka till Sverige. Hur har vi det i vår bransch och vårt förbund? Har vi samma utveckling? Är vi mycket oense? Hur ser vår problembeskrivning ut? Om detta liksom annat som rör organisering, ekonomi och prisbildning, marknad och utsikter bör diskuteras. Men för att ha en meningsfull diskussion måste ett antal saker först klaras ut.

Vi kan börja med en enkel och avgörande fråga: Är Medium idag ett yrke precis som psykoterapeut, börsanalytiker eller mental coach? Ett yrke där man utför en kvalificerad rådgivningstjänst för en klient eller uppdragsgivare?

Mitt svar på frågan är ja.
Hur svarar du?

/Camilla Elfving

Foto: Yohanna Idha

Bli Medlem i Mediumförbundet!
För bara 360 kr per år får du massor av kunskap och medlemsförmåner och bidrar till att vårt område växer och förknippas med positiva värden. Ansök om medlemskap här!